TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm chỉ đạt 17% kế hoạch Kinh tế TP.HCM 6 tháng đầu năm phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V TP.HCM dẫn đầu về số dự án FDI mới vào Việt Nam

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được nâng cao trong thời gian qua. Tính đến tháng 6 năm 2022 đã có 1.068.668 khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng EVNHCMC CSKH, chiếm tỷ lệ 39,64% trên tổng số khách hàng. Tổng số khách hàng đăng ký sử dụng EVNHCMC CSKH và quan tâm, theo dõi trang EVNHCMC trên zalo là 1.829.615 khách hàng, đạt tỷ lệ 67,87% trên tổng số khách hàng. Đồng thời, Tổng công ty đã chủ động gửi 36.333.017 tin nhắn đến khách hàng. Phát huy các kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, chỉnh trang dây thông tin năm 2022.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Hơn 1 triệu khách hàng sử dụng ứng dụng CSKH
Sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tăng hơn 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi sát sao các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành và EVN về công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 để lập phương án tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện đề án “nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TP.HCM”.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, trong thời gian qua, chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được nâng cao, thể hiện qua chỉ số về số lần mất điện trung bình mỗi khách hàng (SAIFI) và thời gian mất điện trung bình mỗi khách hàng (SAIDI) trong năm đều giảm so với cùng kỳ 2021. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022 SAIFI ước đạt 0,27 lần, tốt hơn 67,48% so với cùng kỳ năm 2021; SAIDI ước đạt 20 phút, tốt hơn 64% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với sản lượng điện nhận, ước tháng 6/2022 đạt 2.370 triệu kWh, tăng 3,53% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 sản lượng điện nhận ước đạt 13.781 triệu kWh, tăng 2,86% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản lượng điện thương phẩm, ước tháng 6/2022 đạt 2.425 triệu kWh, tăng 4,20% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 thương phẩm ước đạt 13.261 triệu kWh, tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2021. Tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm 2022 là 3,47%, cao hơn 0,08% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 6/2022 đạt 45,49 triệu kWh, chiếm 1,89% điện thương phẩm. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 271,24 triệu kWh, chiếm 2,05% điện thương phẩm.

Tính đến tháng 6/2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cấp điện cho khách hàng qua 194 trạm chuyên dùng với thời gian giải quyết thủ tục của ngành điện bình quân là 3,58 ngày. Đồng thời, đã tiếp nhận 32.867 yêu cầu cấp điện mới qua lưới hạ áp (27.784 yêu cầu cấp điện 1 pha và 5.083 yêu cầu cấp điện 3 pha), số ngày giải quyết trung bình cho 1 pha là 1,89 ngày và 3 pha là 2,17 ngày.