TP.HCM: Đìều chỉnh tăng vốn thêm gần 850 triệu USD cho 3 dự án tại Khu Công nghệ cao Nhiều sự lựa chọn cho học sinh trượt lớp 10 công lập tại TP.HCM Giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục leo thang, chưa thấy hạ nhiệt

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay quy định về thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội vẫn còn nhiều, thậm chí khó hơn so với quy định về thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại như xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, thực hiện thủ tục miễn tiền sử dụng đất, thẩm định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội, xác nhận đối tượng...

Ngoài ra, một số đối tượng có nhu cầu nhưng không đáp ứng được đầy đủ điều kiện (không đảm bảo nguồn vốn tự có, không có hộ khẩu thường trú, tách thửa đất của cha mẹ cho con cái, yêu cầu về tài chính, diện tích, ...) nên nhiều trường hợp xây dựng nhà khi tách ra ở riêng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không đảm bảo điều kiện vay vốn.

Bên cạnh đó, đối tượng cho vay của Quỹ Phát triển nhà ở chỉ giới hạn trong phạm vi đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực hưởng lương ngân sách thành phố, lực lượng vũ trang và cơ quan thuế Thành phố, chưa mở rộng đến các đối tượng khác có khó khăn về nhà ở.

Từ thực trạng nêu trên, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ ban hành cách thức xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và việc phân bổ các chi phí này vào quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội để thanh toán cho nhà đầu tư khi bàn giao lại quỹ đất ở 20% trong dự án cho Nhà nước; hướng dẫn thực hiện việc thanh toán cho chủ đầu tư khi bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước để thực hiện dự án.

TP.HCM: Đơn giản hóa thủ tục để sớm triển khai dự án nhà ở xã hội
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM phấn đấu phát triển 2,467 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND TP.HCM tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư đối với 37 dự án nhà ở thương mại có dành một phần quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án theo hướng tăng trách nhiệm của các Sở ngành đối với từng thủ tục đầu tư của dự án. Cụ thể là giải quyết vướng mắc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, giao đất, tính tiền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, xác định giá bán, cho thuê mua, xác nhận đối tượng đủ điều kiện được mua, thuê mua...

Theo kế hoạch, dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, diện tích sàn nhà ở thương mại toàn Thành phố tăng thêm 12.744 triệu m2 sàn. Trong quý I/2022, Thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 1 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất 0,43 ha, quy mô 260 căn hộ. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố phấn đấu phát triển 2,467 triệu m2sàn xây dựng nhà ở xã hội.

Giai đoạn 2016 – 2020: Diện tích sàn nhà ở toàn Thành phố tăng thêm 53,7 triệu m2 sàn, riêng nhà ở thương mại chiếm 13,98 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn. Diện tích sàn nhà ở do người dân tự xây dựng tăng thêm 38,5 triệu m2 sàn, vượt 23,3% so với chỉ tiêu đề ra, đóng vai trò chủ đạo trong tổng diện tích nhà ở xây dựng mới của Thành phố (chiếm 71,7% tổng diện tích nhà ở tăng thêm trong giai đoạn 2016-2020).

Đối với nhà ở xã hội, giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 dự án, diện tích sàn nhà ở xã hội toàn Thành phố tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn, đạt 69,2% so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 là 1,78 triệu m2 sàn).