Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số Nhiều cơ hội việc làm Web3 trong kỷ nguyên số Xu hướng thị trường lao động trong kỷ nguyên số

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 của quận Bắc Từ Liêm bắt đầu từ ngày 2/10 - 8/10, nhằm phát động phong trào tự học sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong kỷ nguyên số và đề cao trách nhiệm, huy động sự tham gia hiệu quả của các cấp ngành, tổ chức, đoàn thể… đối với việc xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh, thế giới đang bước vào “kỷ nguyên số” với đặc điểm, tính chất và sự tác động sâu rộng chưa từng có. Đối với Việt Nam, việc tranh thủ các cơ hội từ kỷ nguyên số cho hội nhập quốc tế sẽ góp phần thực hiện chủ trương tích cực, chủ động, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện.

Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm phát động hưởng ứng học tập suốt đời.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, cuộc cách mạng công nghệ 4.0, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là động lực của phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Do đó, chủ đề năm nay đã bắt kịp với xu thế của thế giới và tương lai, nhắc nhở cho chúng ta cần nhanh nhạy bắt kịp xu thế thời cuộc, tận dụng cơ hội để bứt phá hơn nữa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cũng khẳng định, tự học và Kỷ nguyên số là 2 thành tố rất trọng yếu trong xã hội hiện đại, là xu thế phát triển tất yếu thời đại hiện nay.

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo theo định hướng thúc đẩy việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, ngành Giáo dục, các cấp, ngành cần đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền và tầm quan trọng của chuyển đổi số. Đồng thời, kịp thời vinh danh các tổ chức cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Các cơ sở giáo dục cần đổi mới ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động giảng dạy và hoạt động tư vấn, tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn phí cho trẻ em và người lớn. Thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia hoạt động giáo dục và học tập.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 của quận Bắc Từ Liêm sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục nâng cao khả năng cung ứng giáo dục, quan tâm xây dựng thư viện đạt chuẩn, làm phong phú các tủ sách.

Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng và tổ chức hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi, nhất là người lớn tuổi tham gia học tập. Đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bên cạnh đó, tuần lễ cũng là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam; nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần cho người dân về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.