Đề xuất rút 8% bảo hiểm xã hội 1 lần: Chia sẻ rủi ro khi về già với người lao động Hà Nội: Không "khoanh" nợ bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp Hà Nội: Quyết liệt các giải pháp tăng cường phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện Chương Mỹ đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT); ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022 cho các xã, thị trấn.

BHXH huyện cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cho từng viên chức thực hiện đảm bảo hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ tăng tốc để
BHXH huyện Chương Mỹ phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân.

Trong các biện pháp, giải pháp linh hoạt phải kể đến ngành đã phối hợp với các đơn vị liên quan đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Công tác tuyên truyền thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tới từng khu dân cư, trực tiếp tới từng nhóm đối tượng.

Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH. Cùng đó, công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ, giảm nợ được quan tâm tăng cường,...

Nhờ vậy, đến hết tháng 10/2022, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Chương Mỹ đạt 91,54%. Số người tham gia BHXH bắt buộc với trên 36.300 người, tăng 1.509 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 39,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp với trên 35.200 người, tăng 1.528 người so với cùng kỳ, đạt 38,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện với gần 3.000 người, tăng so với cùng kỳ 596 người, đạt 1,6% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Đặc biệt, đến hết tháng 10, BHXH huyện đã thực hiện thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp với 823 tỷ đồng, đạt 82,23% kế hoạch. Tổng số tiền nợ BHXH với trên 26,8 tỷ đồng, giảm 5,1 tỷ so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ so với số phải thu năm 2022 là 2,66%, số nợ phải tính lãi là 5,6 tỷ tương đương 0,56% kế hoạch thu.

Đối với công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT, BHXH huyện, Phòng Y tế huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, kịp thời có những biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn chống thất thoát quỹ BHYT, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Trong 10 tháng qua, BHXH huyện Chương Mỹ đã đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho gần 270.000 lượt người khám chữa bệnh BHYT với chi phí gần 70 tỷ đồng. Cùng đó, đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho trên 38.400 lượt người hưởng, với số tiền trên 160 tỷ đồng.

Riêng với công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng luôn được đảm bảo đúng đủ, kịp thời, đúng quy định. Việc chi trả thực hiện trước ngày mùng 10 hàng tháng, với 2 hình thức chi trả thông qua hệ thống Bưu điện trực tiếp và qua tài khoản cá nhân ATM.

qHiện nay BHXH huyện Chương Mỹ đang thực hiện quản lý và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng cho 10.700 lượt người. 10 tháng đầu năm, BHXH huyện đã thực hiện chi trả cho người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng với tổng số tiền trên 477,2 tỷ đồng. Công tác phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận trợ cấp qua tài khoản cá nhân ATM đạt 1.540 lượt người, đạt gần 80,21% kế hoạch.

Bên cạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, BHXH huyện đã kịp thời thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Những kết quả trên đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ Trần Văn Hoan: Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã đạt được kết quả tích cực, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và tỷ lệ bao phủ BHYT đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên để hoàn thành các chỉ tiêu, Hội đồng nhân dân huyện và BHXH Thành phố giao, từ nay đến cuối năm 2022, BHXH huyện còn phải phát triển thêm hơn 2.800 người tham gia BHXH bắt buộc và Bảo hiểm thất nghiệp, 1.362 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đây là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự nỗ lực của BHXH huyện cùng sự vào cuộc hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Chính vì vậy, mới đây, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản số 2086/UBND-BHXH chỉ đạo BHXH huyện, các ngành liên quan, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 2 tháng cuối năm 2022.

aRiêng đối với BHXH huyện, thời điểm này, tập thể cán bộ, viên chức người lao động đơn vị đang tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành khối lượng các công việc và quyết tâm để về đích, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Trong các giải pháp thực hiện, BHXH huyện sẽ phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê danh sách các hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn, các nhóm đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT để làm căn cứ vận động tham gia bảo hiểm; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyên truyền phát triển BHYT học sinh năm học 2022 - 2023.

Bên cạnh đó, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban ngành thuộc huyện tổ chức thực hiện thanh tra - kiểm tra, đôn đốc thu, thu nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi xuống mức tối đa; tiếp tục phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu tổ chức tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dự kiến trong tháng 11 này, sẽ tổ chức đối thoại và tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH đối với các đơn vị nợ BHXH và đơn vị chưa tham gia BHXH,...