Chương Mỹ: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Chương Mỹ: Trao tặng sổ bảo hiểm cho người dân khó khăn BHXH huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

Con người là chủ thể để tạo nên thành công

Lấy con người là chủ thể để tạo nên thành công, cấp ủy, Ban Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ luôn kiểm tra, giám sát, nhắc nhở viên chức, người lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật, của ngành BHXH, cũng như tinh thần chỉ đạo của các cấp về công tác chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức giao dịch với cơ quan BHXH. Qua đó cũng làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, người lao động.

BHXH huyện Chương Mỹ: Đơn vị tiên phong trong thực hiện công tác chuyển đổi số
BHXH huyện Chương Mỹ ứng dụng chuyển đổi số trong giao dịch tại bộ phận “một cửa”.

BHXH chú trọng cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp vị trí việc làm đối với viên chức. Trong đó, cấp ủy và Ban Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên trách thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan. Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông tại tất cả các tổ, bộ phận từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tới các tổ, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của khách hàng qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng như trực tiếp tại cơ quan luôn được chú trọng, việc giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao với người phản ánh. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành và định biên được giao, đơn vị đã sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động phù hợp đúng người, đúng việc, không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả công việc được giao.

Hằng năm Chi bộ, cơ quan BHXH huyện đều cử các viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do BHXH Thành phố, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện tổ chức về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao trình độ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy cơ quan.

Xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm theo đúng văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, của ngành BHXH. Tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho viên chức, người lao động để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Những kết quả tích cực trong chuyển đổi số

Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đến nay BHXH huyện đã ứng dụng và điều hành tác nghiệp hiệu quả phần mềm quản lý văn bản của ngành và của UBND huyện. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo 3 hình thức: Giao dịch trực tiếp tại bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH huyện, giao dịch hồ sơ điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tất cả các lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thường xuyên thực hiện truy cập, tra cứu, xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị về chính sách BHXH, BHYT trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

BHXH huyện đã sử dụng chữ ký số bằng USB token đối với Ban Giám đốc và chữ ký số bằng E-mail công vụ của ngành đối với viên chức, người lao động làm chuyên môn nghiệp vụ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho lãnh đạo, viên chức và người lao động trong quá trình phê duyệt, xử lý hồ sơ. Đã thực hiện gửi 100% văn bản điện tử trong giao dịch hành chính đối với trong ngành và các cơ quan, đơn vị có sử dụng phần mềm quản lý điều hành văn bản. Triển khai kịp thời các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo BHXH huyện Chương Mỹ: Đơn vị đã đi đầu về cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được BHXH cấp trên lựa chọn để nhân rộng nhiều mô hình như: Hệ thống kết nối với ngân hàng triển khai dịch vụ công mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT của đơn vị, doanh nghiệp; liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của BHXH; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thanh toán ốm đau, thai sản nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ BHXH…

Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, BHXH huyện triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động thông minh nhằm công khai, minh bạch quá trình tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Từ đó, người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT giấy. Người hưởng lương hưu có thể đăng ký chuyển đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang thẻ ATM trên ứng dụng VssID...

Đến nay đã có trên 150.000 người trên địa bàn huyện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID. Tính đến 30/9/2023, BHXH huyện Chương Mỹ tiếp nhận và xử lý 253.764 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận "một cửa" có 87.013 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có 164.658 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có 363 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích có 1.730 hồ sơ.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,96%, còn 0,04% hồ sơ quá hạn do lỗi phần mềm hệ thống của ngành. Với những hồ sơ quá hạn cơ quan BHXH huyện đã gọi điện, gửi thư xin lỗi nêu rõ lý do gửi đến người tham gia hoặc chủ sử dụng lao động.

Là đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số, BHXH huyện cũng đã và vẫn còn gặp nhiều khó khăn như việc vận động, khuyến khích người hưởng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt bị hạn chế, do người hưởng đa phần là người lớn tuổi có tâm lý và thói quen sử dụng tiền mặt. Các ngân hàng còn thu nhiều khoản phí khi sử dụng thẻ ATM. Hạ tầng của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán còn nhiều điểm bất cập; số lượng cây ATM còn ít.

Bên cạnh đó, trang thiết bị máy tính, máy in đã cũ thường xuyên hỏng hóc phải sửa chữa gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, xử lý công việc. Viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” còn kiêm nhiệm thêm công tác lưu trữ hồ sơ, do đó áp lực công việc khá lớn và ảnh hưởng đến chất lượng công việc…

Để khắc phục, BHXH huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với BHXH huyện, Bưu điện huyện tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phổ biến hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, BHYT, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Đối với những trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn họ mở tài khoản cá nhân theo quy định của ngân hàng; đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện phát triển mạng lưới cây ATM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Riêng đối với BHXH huyện cũng đã đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giải quyết chế độ, chính sách BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Quý Đạt - Phó Giám đốc BHXH huyện Chương Mỹ khẳng định: Tất cả các thủ tục hành chính của ngành BHXH đều đã được đơn vị thực hiện trên không gian số, giúp giảm tải tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động, hạn chế tình trạng thất lạc hồ sơ. Đồng thời, việc thực hiện chuyển đổi số giúp xác định rõ trách nhiệm của từng khâu nghiệp vụ, góp phần công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ đó nâng cao tinh thần, thái độ và phong cách phục vụ của đội ngũ viên chức, người lao động BHXH huyện.

Việc áp dụng phương pháp giám định BHYT tập trung, đặc biệt là giám định tập trung theo tỷ lệ kết hợp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và giám định BHYT có rất nhiều ưu điểm. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định và giám định viên, kiểm soát tốt công việc của giám định viên khi thực thi nhiệm vụ, từ đó giúp làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo, y, bác sĩ và nhân viên các cơ sở y tế về trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT.