Nữ điều dưỡng trưởng tâm huyết, sáng tạo Thí điểm thành lập 3 trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại Hà Nội Hà Nội dự kiến quy hoạch một số khu nhà ở xã hội tập trung quy mô 200-300ha

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, ngày 2/11, ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cần thay đổi trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: NC)

Theo Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng, kinh tế số, xã hội số của Thủ đô đang phát triển khá mạnh mẽ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, xếp hạng chỉ số thương mại điện tử của Hà Nội đứng thứ 2 trên toàn quốc, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 78%...

Hà Nội đã triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Chính phủ đánh giá cao với vai trò là đơn vị làm điểm của cả nước.

Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần thay đổi phương thức quản trị xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, dữ liệu số chưa được hoàn thiện và khai thác hiệu quả, việc phân tích dữ liệu thông minh phục vụ chỉ đạo, điều hành chưa được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khối Đảng, đoàn thể Thành phố còn hạn chế.

Đặc biệt, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số nói riêng và chuyển đổi số nói chung. Năng lực chuyển đổi sổ của doanh nghiệp còn yếu; chuyển đổi số trong hầu hết các ngành, lĩnh vực còn chậm so với nhu cầu của xã hội…

Cần thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (Ảnh: NC)

Một trong những nguyên nhân được Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ rõ: Có một phần cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến chuyển đổi số; chưa sẵn sàng đối mới về tư duy và hành động trong tiếp cận và thực hiện dẫn đến việc xây dựng chính sách và triển khai chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Do đó, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng khẳng định, việc ban hành Nghị quyết của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là cần thiết, để nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân về tính cấp thiết của chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, xứng tầm vị thế Thủ đô.

Nội dung của dự thảo Nghị quyết có một số điểm chính: Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị của Thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực để chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh; tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý, giám sát và vận hành thành phố thông minh.

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ quy hoạch phát triển đô thị đến áp dụng các quy định, quy chế, tiêu chuẩn trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu. Ưu tiên chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đối với những ngành, lĩnh vực tạo thế và lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dự thảo Nghị quyết đã xác định mục tiêu: Đến năm 2025, thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới; Hà Nội duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế, xã hội.

Cần thay đổi trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: NC)

Gợi ý thảo luận nội dung này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với Thủ đô Hà Nội, tại Nghị quyết 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị đã xác định “thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế gắn với dịch chuyển cơ cấu lao động” là một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII xác định “đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”.

Để đạt được mục tiêu này, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự thay đổi trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, cho đến cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư xứng tầm của Thành phố cho lĩnh vực này.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể để Nghị quyết bảo đảm tính khả thi, tính hiệu quả, an toàn, đồng bộ và thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị của Thành phố; hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân và xã hội.