Tập trung đẩy mạnh thi công Dự án đường Vành đai 4 Sớm hoàn thành tháp Chí Nghĩa trong khu lưu niệm danh nhân Nguyễn Trãi TP.HCM: Gỡ vướng cho hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

Cụ thể, theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, công tác giải ngân của Dự án Vành đai 4 đến nay được bố trí gần 9.300 đồng và đã giải ngân gần 7.500 tỷ đồng, đạt 80,34%. Trong số này, Ban quản lý dự án giải ngân được 1.359 tỷ đồng, đạt 99,83%; các quận, huyện giải ngân gần 6.100 tỷ đồng, đạt 76,99%.

Dự án Vành đai 4 giải ngân gần 7.500 tỷ đồng
Công tác thi công Dự án Vành đai 4 được đẩy mạnh.

Theo Ban quản lý, đến nay đơn vị đã nhận hơn 714/763 ha, đạt 93,49% so với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng của các quận, huyện; tổ chức rà phá bom mìn xong và bàn giao cho các nhà thầu thi công xây dựng; đang thi công xây dựng 12/13 khu tái định cư.

Với dự án thành phần 2.1, các nhà thầu đang tổ chức 32 mũi thi công trên toàn bộ phần mặt bằng được bàn giao, tuy nhiên phần mặt bằng vẫn còn xôi đỗ, không liên tục, do vướng đất thổ cư chưa giải phóng mặt bằng.

Về dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư - PPP), sau khi được Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, báo cáo Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và tư vấn lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Dự kiến, kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được phê duyệt trước ngày 10/1/2024; trình Hội đồng thẩm định của thành phố thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 2/2024; hoàn thành phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở trong tháng 6/2024; phát hành hồ sơ mời thầu, hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, khởi công dự án trong tháng 12/2024.