Đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2024 Bổ sung đối tượng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, qua số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm 2024 là 12.738 lao động, trong đó có 4.211 lao động nữ.

Số này gồm các thị trường: Nhật Bản 6.297 lao động (2.534 lao động nữ), Đài Loan (Trung Quốc) 5.487 lao động (1.604 lao động nữ), Hàn Quốc 288 lao động, Trung Quốc 169 lao động, Singapore 116 lao động, Rumani 54 lao động (6 lao động nữ) và các thị trường khác.

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Ảnh minh họa.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ). Năm 2024, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là từ 125.000 lao động.

Trong đó, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong số các thị trường đang tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, với 23.364 lao động (8.248 lao động nữ). Tiếp theo, Đài Loan cũng là thị trường có số lao động Việt Nam đi làm việc cao, với 9.781 lao động (3.011 lao động nữ).

Bên cạnh hai thị trường lớn nêu trên, trong quý I năm nay, lao động Việt Nam còn đưa sang làm việc tại nhiều thị trường khác, như Hàn Quốc với 707 lao động, Trung Quốc 398 lao động, Singapore 270 lao động. Rumani 219 lao động (8 lao động nữ), Thái Lan 190 lao động, Macao 169 lao động (54 lao động nữ), Ả-rập Xê-út 147 lao động (91 lao động nữ), Hungary 108 lao động (18 lao động nữ) và các thị trường khác…

P.Diệp