Generali tiếp tục được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam Doanh nghiệp bảo hiểm chưa chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh

Theo đó, doanh thu phí gộp đạt 81,5 tỷ Euro (+1,5%) với mức tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+9,8%) dẫn đầu bởi nghiệp vụ bảo hiểm phi cơ giới.

Generali tiếp tục tăng trưởng về phí bảo hiểm và lợi nhuận thuần
Generali ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất từ trước tới nay.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ vững vàng đạt mức 8,7 tỷ Euro, tập trung chủ yếu ở dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo vệ, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt mức kỷ lục 6,5 tỷ Euro (+11,2%), chủ yếu nhờ vào tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Tỷ lệ kết hợp đạt 93,2% (cao hơn 2,4% so với năm 2021). Tỷ lệ lợi nhuận hợp đồng khai thác mới đạt 5,35% (so với 4,49% năm 2021).

Vị thế tài chính vững mạnh, với biên khả năng thanh toán ở mức 221% (năm 2021 ghi nhận 227%). Cổ tức đề xuất trên mỗi cổ phiếu đạt 1,16 Euro (tăng 8,4% so với năm 2021) khẳng định chiến lược chú trọng nâng cao lợi nhuận cổ đông của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Phillipe Donnet, nhận định: “Kết quả kinh doanh của Generali tiếp tục khẳng định thành công của hành trình chuyển đổi của chúng tôi, thông qua việc triển khai có kỷ luật và hiệu quả chiến lược “Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng”. Generali cũng tiếp tục dẫn đầu về phát triển bền vững trong mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, thực hiện cam kết hành động của một công ty bảo hiểm, nhà đầu tư, đơn vị tuyển dụng và “công dân doanh nghiệp” có trách nhiệm.

Chúng tôi có được những thành tựu này nhờ vào niềm đam mê, yêu nghề của đội ngũ nhân viên cũng như mạng lưới các kênh phân phối độc đáo”.