Vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Tăng tốc “phủ sóng” bảo hiểm y tế Hồng Vân đáp ứng 10 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Đáng chú ý, công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Đến nay, toàn Thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 5 huyện đang hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 183 xã nông thôn mới nâng cao, 68 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tổ chức thực hiện tốt, lũy kế từ năm 2019 đến nay, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức đánh giá, công nhận được 2.711 sản phẩm OCOP.

Hà Nội có 68 xã nông thôn mới kiểu mẫu
Đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Đời sống nông dân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của Thành phố phấn đấu hết năm 2023 đạt 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn 0,17%, có 5/18 huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ về công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 92,5% và 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh.

Về tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô ổn định, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố, tích cực thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cán bộ, hội viên nông dân vui mừng, phấn khởi trước thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp Thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028.

Năm 2023, sản xuất nông nghiệp diễn ra trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất như: cây con giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật… đều tăng cao.

Hội Nông dân thành phố Hà Nội đề xuất Thành phố tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn.