BHXH huyện Chương Mỹ: Tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số Bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn huyện Thường Tín Huyện Thường Tín triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Thực hiện Công văn số 1464/UBND-BHXH ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín về việc tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm y tế đối với các xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, mới đây, Tổ công tác Bảo hiểm xã hội huyện Thường Tín do đồng chí Trần Việt Trang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện làm Tổ trưởng đã làm việc tại 12 xã.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Trang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các xã. Đồng thời, trao đổi, đánh giá tiềm năng phát triển đối với các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn từng xã.

Tăng tốc “phủ sóng” bảo hiểm y tế
Mới đây, Tổ công tác Bảo hiểm xã hội huyện Thường Tín do đồng chí Trần Việt Trang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện làm Tổ trưởng đã làm việc tại các xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) các xã chịu trách nhiệm về chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Cụ thể: Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã, phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoàn thành kế hoạch Hội đồng nhân dân, UBND huyện và Thành phố giao năm 2023. Đồng thời, phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% trên địa bàn xã theo bộ tiêu chí tại Quyết định 3099/QĐ-UBND.

Chia sẻ về những giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, các đồng chí chủ tịch xã Thắng Lợi, Tô Hiệu, Hiền Giang, Duyên Thái, Nhị Khê đều có ý kiến: Trước đây, công tác phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, do nhận thức của người dân còn hạn chế; thu nhập của một số hộ dân còn thấp và bấp bênh; một số người có tâm lý e ngại đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Từ thực tế đó, UBND các xã đã đưa tiêu chí phát triển số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân, Nghị quyết tại các kỳ họp Đảng ủy, giao chỉ tiêu đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, các hội đoàn thể…

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua đài truyền thanh xã, thôn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã; triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước và của UBND Thành phố đến từng người dân. Phấn đấu trong năm 2023, các xã sẽ hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế 95% để về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ UBND huyện giao.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chỉ tiêu có sự biến động lớn đối với các xã trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao tiêu chí này sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mặc dù tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tại các xã đã tăng qua các năm, nhưng để đạt được hơn 95% dân số tham gia theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là tiêu chí “động”, nếu không có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sẽ khó có thể duy trì và giữ vững.

Ông Dương Văn Binh - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Bình cho biết: để hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, xã Văn Bình đã chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với các thôn phân công cán bộ, đảng viên, người có uy tín… không kể thời gian đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng thời, kêu gọi các Hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà tài trợ chung tay hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tham gia.

Cụ thể, thời gian qua, các hoạt động thiết thực đã được thực hiện thông qua các việc làm có ý nghĩa như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Văn Bình tặng thẻ bảo hiểm y tế trong ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân, mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ an sinh xã hội, mua thẻ bảo hiểm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn” của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Văn Bình…

Với quyết tâm xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, xã tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Tính đến hết 31/10/2023, trên địa bàn huyện Thường Tín có 199.832 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 92,5%. Số còn phải phát triển 2 tháng cuối năm 2023 là 2.681 người tham gia. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Bảo hiểm xã hội huyện luôn bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện và Bảo hiểm xã hội Thành phố; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng thờI, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.