Mỗi huyện, thị xã sẽ có Trung tâm thiết kế, sáng tạo, quảng bá và bán sản phẩm OCOP Hơn 2.000 sản phẩm OCOP quy tụ tại Hà Nội

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2019-2020, thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng với tổng số 1.054 sản phẩm OCOP. Trong đó, 306 sản phẩm 3 sao (chiếm 29%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,4%); 17 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,6%) của 74 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã (HTX) và 99 hộ sản xuất kinh doanh, giải quyết được trên 5.000 lao động khu vực nông thôn.

Hà Nội đã có 1.649 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng
Giai đoạn 2019-2020 công nhận 1.649 sản phẩm OCOP. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Trong tổng số 1.054 sản phẩm OCOP được công nhận có 691 sản phẩm thực phẩm (chiếm 65,6%); đồ uống 30 sản phẩm (chiếm 2,8%); thảo dược 7 sản phẩm (chiếm 0,7%); vải, may mặc 27 sản phẩm (chiếm 2,6%); sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí 299 sản phẩm (chiếm 28,4%).

Năm 2021, có 595 sản phẩm của 26 quận, huyện, thị xã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố đánh giá, phân hạng đủ điều kiện trình UBND Thành phố quyết định công nhận, gồm 367 sản phẩm 4 sao, 228 sản phẩm 3 sao (vượt kế hoạch Thành phố giao 400 sản phẩm OCOP năm 2021). Trong đó, ngành thực phẩm 380 sản phẩm; ngành đồ uống 5 sản phẩm; ngành thảo dược 10 sản phẩm; ngành thủ công mỹ nghệ 193 sản phẩm; ngành vải và may mặc 7 sản phẩm.

Lũy kế đến nay (2019-2021), Thành phố hiện có 1.649 sản phẩm OCOP gồm: 4 sản phẩm 5 sao; 02 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã được Trung ương đánh giá; 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao của năm 2020 đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giả, phân hạng; 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Trong đó, ngành thực phẩm 1.071 sản phẩm, ngành đồ uống 35 sản phẩm, ngành thảo dược 17 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ 492 sản phẩm, ngành vải và may mặc 34 sản phẩm.