Gần 300 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên đề “Vận động sáng tạo” Ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Chương trình "Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp" năm 2023.

Chương trình "Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp" nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh…

Đối tượng tham gia chương trình là viên chức giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt IELTS từ 6,5 trở lên. Tổng thời gian thực hiện chương trình là 14 ngày, trong đó có 12 ngày ở nước ngoài.

Nội dung chương trình tập trung bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 4 kỹ năng gồm đọc, viết, nghe, nói.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý và thực hiện chương trình theo quy định, chịu trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố và cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức các lớp bồi dưỡng tại nước ngoài theo quy định.

Năm 2022, thành phố Hà Nội cũng đã triển khai chương trình này. Theo đó, đã có 199 giáo viên (gồm 15 giáo viên tiểu học, 132 giáo viên trung học cơ sở và 52 giáo viên trung học phổ thông) đã tham gia chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia.