Bàn giải pháp tăng cường dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa Tạo cơ hội học nghề cho lao động nông thôn Khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp: Tích hợp các giải pháp

Theo Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, năm 2022, mặc dù có nhiều yếu khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hưng Nguyên được phục hồi tích cực.

Huyện có 26/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (trừ tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế). Trong đó, tốc độ tăng trưởng năm 2022 ước đạt 15,7%/kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt gần 1.297 tỷ đồng/936.060 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 724 tỷ đồng.

Hưng Nguyên phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023

Nhiều mô hình kinh tế hay được người dân huyện Hưng Nguyên nhân rộng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo hoàn thành kế hoạch. Kết quả, trong năm có thêm 2 xã Long Xá và Hưng Phúc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong toàn huyện lên 3 xã.

Năm 2022, xã Hưng Yên Nam cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, huyện đã hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cạnh đó, trong năm, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2021-2025”.

Kết quả, đã xây dựng thêm 4 hệ thống nhà màng, nhà lưới với diện tích hơn 17.000 m2; xây dựng được 45 cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo chất lượng cao và 1 mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp với nuôi rươi; 1 mô hình khảo nghiệm các giống lúa mới, cùng nhiều mô hình sản xuất các loại rau, củ, quả cao cấp và mô hình sản xuất cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao…

Để đảm bảo tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ theo định hướng, huyện chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên tinh thần đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, quyết liệt giải pháp mặt bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2023, huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp,… tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đưa huyện Hưng Nguyên về đích nông thôn mới.