Ba Vì: Đẩy mạnh phát huy giá trị di sản Ngày 6/5, diễn ra phiên giao dịch việc làm tại huyện Ba Vì Phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp nhìn từ xã miền núi

Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1045/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/9/2023.

Huyện Ba Vì được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Ba Vì có diện mạo ngày một khang trang. Ảnh: Đinh Luyện

Được biết, khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn của huyện Ba Vì thiếu đồng bộ, giao thông thủy lợi nội đồng xuống cấp, ruộng đồng nhỏ lẻ manh mún. Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, thu nhập bình quân/người thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao.

Tuy nhiên, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, đặc biệt thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5.580 tỷ đồng (bằng 41,79% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ).

Huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình sản xuất lúa Vietgap tại 4 xã với tổng diện tích là 40ha; mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá tại xã Vạn Thắng, với tổng diện tích là 2ha và nhiều mô hình kinh tế hiệu quả khác. Tổng sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên là 138 sản phẩm (66 sản phẩm 3 sao; 72 sản phẩm 4 sao).

Đối với xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 30/30 xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2022, huyện có 4/30 xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.