Tháng 10/2022 chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng 0,15% Dự báo lạm phát năm 2022 của Việt Nam dưới 4%
[Infographic] CPI bình quân 10 tháng năm 2022 của Hà Nội tăng 3,51%