NHNN yêu cầu các ngân hàng chưa dùng hết “room” tín dụng đẩy nhanh giải ngân Nên cởi trói room tín dụng ngành bất động sản Tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng
[Infographic] Huy động vốn tín dụng tiếp tục tăng