Người lao động sẽ mất ngay 4 khoản tiền lớn nếu rút bảo hiểm xã hội một lần Mức đóng BHYT tự nguyện mới nhất năm 2023 BIDV trao tặng trên 12.000 thẻ BHYT cho người dân khó khăn
[Infographic]: Những thay đổi quan trọng về BHYT 5 năm liên tục từ năm 2023