Tổng rà soát các dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM TP.HCM: Công khai việc cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố TP.HCM thông qua 5 dự án BOT theo Nghị quyết 98

Cụ thể, đối việc xin giấy phép môi trường gói thầu J (328.000 m3/ngđ), vào ngày 31/8/2023 UBND TP.HCM có văn bản số 4251/UBND-ĐT kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn cấp giấy phép môi trường đối với dự án. Do đó, để đảm bảo bàn giao nhà máy theo qui định, BQL kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến hướng dẫn theo đề xuất này của UBND TP.HCM.

Kiến nghị cấp giấy phép môi trường cho dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM
Thi công dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM. Ảnh: Đình Nguyên.

Về tiến độ giải ngân, theo BQL tính từ đầu năm 2023 đến ngày 25/9/2023 đã giải ngân được 97,6% vốn ODA cấp phát và 34,5% vốn ODA vay lạ, giải ngân được 26,35% vốn đối ứng; tổng cộng đã giải ngân được 41,32%. Hiện gói thầu F1 (cải tạo thoát nước bằng bơm) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 9/2018; gói thầu G (xây dựng hế thống cống bao) đã đưa vào sử dụng tháng 11/2022. Gói thầu J (mở rộng nhà máy xử lý nước thải) đã thi công hoàn thành, dự kiến sẽ khánh thành nhà máy vào quý IV/2023; các gói thầu còn lại sẽ (F2, K) sẽ hoàn thành vào tháng 12/2023.

Theo BQL, hiện nay dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, chi phí chờ của máy móc thiết bị và nhân sự do gặp chướng ngại vật không lường trước thuộc gói thầu G (Xây dựng hệ thống cống bao). Theo đó, chi phí chờ chấp thuận về nguyên tắc tạm thanh toán 30% giá trị đã được tư vấn đánh giá đối với hạng mục chi phí chờ máy móc thiết bị và nhân sự do gặp chướng ngại vật không lường trước được tại văn bản số 2188/BQLDAGT-KHĐT ngày 20/4/2023 của BQL.

Trên cơ sở ý kiến chấp thuận về nguyên tắc tạm thanh toán 30% giá trị chi phí chờ đã được tư vấn đánh giá, BQL đang tiến hành các thủ tục để thanh toán cho nhà thầu, dự kiến sẽ thực hiện xong trong tháng 10/2023. Bên cạnh đó, BQL cũng đang cùng tư vấn, nhà thầu rà soát về pháp lý, về phương pháp tính của việc tính toán chi phí chờ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2244/BXD-KTXD ngày 1/6/2023. Công tác rà soát này dự kiến hoàn tất trong quý IV/2023.

Tại gói thầu G (xây dựng hệ thống công bao), nhà thầu đã có thư trình chủ đầu tư yêu cầu thanh toán chi phí do kéo dài thời gian thì công công trình với tổng giá trị yêu cầu gần 313 tỷ đồng. Hiện nay, BQL đang cùng tư vấn, nhà thầu rà soát lạ các chi phí liên quan đến EOT của gói thầu G, dự kiến công tác rà soát này hoàn tất trong quý IV/2023.

Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2 (lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ) có lưu vực phục vụ với diện tích 2.530ha trên địa bàn các quận 4, 5, 6, 11 và huyện Bình Chánh. Mục tiêu của dự án là hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa, giải quyết ngập tại các điểm ngập trong lưu vực; nạo vét, cải tạo tuyến kênh Tàu Hũ, kênh Ngang số 1, 2, 3 và kênh Hàng Bàng. Thu gom và xử lý nước thải lưu vực, nâng công suất trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải từ 141.000m3/ngày (giai đoạn 1) lên thành 469.000 m3/ngày (giai đoạn 2); chỉnh trang đô thị, khôi phục mặt nước 1 phần tuyến kênh Hàng Bàng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.281 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA là 9.830 tỷ đồng còn lại vốn đối ứng của Việt Nam. Thời gian thực hiện từ năm 2006 – 12/2023.