Tăng cường hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên Đà Nẵng: Dự kiến đến năm 2030 giải quyết việc làm mới cho 32-35 nghìn người/năm Tháng 8, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 16 ngàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội cho biết, mặc dù những tháng cuối năm 2022, tình hình lao động, việc làm có biến động suy giảm, tuy nhiên, Thành phố đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp ổn định thị trường lao động, kịp thời kết nối cung cầu lao động, việc làm giữa các khu vực, lĩnh vực nên tình hình lao động việc làm đạt được nhiều kết quả.

Nhờ vậy, tính chung cả năm 2022, thành phố Hà Nội đã tạo việc làm mới cho 203.027/160.000 người lao động, đạt 126,9% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp thành phố là 2,23%, giảm 0,79 điểm phần trăm so với năm 2021; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 251.500/224.500 lượt người, đạt 112% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%, tăng 1,13 điểm phần trăm so với tỷ lệ đạt được năm 2021.

Trong năm 2023, thành phố Hà Nội đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 lao động trên địa bàn, tăng 2.000 người so với năm 2022 (năm 2022 mục tiêu tạo việc làm cho 160.000 lao động).

Hà Nội: Đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 162 ngàn lao động năm 2023
Ngay sau Tết Nguyên đán 2023, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tăng cường kết nối việc làm cho người lao động. Ảnh minh họa: Lương Hằng

Nhằm thực hiện mục tiêu nói trên, thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, ở góc độ đơn vị kết nối việc làm, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết trong năm 2023, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm chung của Thành phố, căn cứ những đánh giá về thị trường lao động trong thời gian tới, đặc biệt sau thời gian nghỉ Tết để tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm, tổ chức đồng bộ trên toàn hệ thống các điểm sàn.

Theo quan sát của đơn vị này, hiện thị trường lao động Hà Nội vẫn duy trì được tính ổn định. Tuy nhiên, Trung tâm sẽ tiếp tục thu thập thông tin để nắm bắt, đánh giá mức độ ảnh hưởng của tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị khó khăn đến thị trường lao động từ đó sẽ có kế hoạch tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên việc làm online phù hợp với các nhóm đối tượng. “Theo kế hoạch ngay sau Tết, chúng tôi sẽ tổ chức phiên việc làm đầu xuân, phiên việc làm cho thanh niên. Dự kiến từ tháng 3/2023 sẽ có các phiên chuyên đề lớn hơn”, ông Vũ Quang Thành thông tin.

Là đơn vị đóng góp hơn 10% trong kế hoạch giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Thành cũng cho biết thêm, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở LĐTBXH Hà Nội các giải pháp, xu hướng để ổn định thị trường động.

Đồng thời, tăng cường công tác thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu cung cầu, nắm bắt định hướng về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng đầu năm của các doanh nghiệp, cũng như nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động nhằm có những hình thức tổ chức các phiên giao dịch việc làm hiệu quả.

“Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hoạt động trên 15 điểm sàn việc làm đặt tại các quận, huyện, thị xã, liên thông về cơ sở dữ liệu, nội dung liên quan đến kết nối cung cầu để tận dụng tối đa nguồn lực lao động. Hy vọng sẽ đáp ứng cho người lao động tìm kiếm việc làm nhanh nhất, doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động”, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhấn mạnh.