Tích cực triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi Nông dân Thường Tín lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi [Infographic]: Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 2,1% so với cùng kỳ
Nâng cao hiệu quả hoạt động làng nghề tiểu thủ công nghiệp
Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, chủ các cơ sở sản xuất tại các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã được truyền đạt những kiến thức chung về năng suất, hiệu quả sản xuất; các giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất của các cơ sở sản xuất trong các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; kỹ năng, kinh nghiệm phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp.

Trong đó, báo cáo viên đã đi sâu phân tích thực trạng các làng nghề tiểu thủ công nghiệp như: Làng nghề mộc ở Thanh Đa, Hát Môn; nghề hoa cây cảnh xã Tích Giang…; tầm quan trọng của thương hiệu đối với các doanh nghiệp; đánh giá vai trò của thương hiệu với sự phát triển của Hợp tác xã và hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương; sự cần thiết phải phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, bảo hộ thương hiệu các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề.

Chủ các cơ sở sản xuất tại các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ cũng đã được thông tin về một số điểm mới quy định tại NĐ15/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm,…

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện nhận thức được các khái niệm mới về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời buổi cơ chế thị trường; trang bị kiến thức về định hướng kế hoạch kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh - quản trị thương hiệu... Từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của cơ sở doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh.