Đoàn du lịch khảo sát Mỹ: Phú Quốc là thiên đường nghỉ dưỡng Nguồn cung căn hộ du lịch nghỉ dưỡng đang chậm AHS sẽ quản lý và vận hành Tổ hợp Nghỉ dưỡng & Giải trí The Arena

Ngày 27/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 128/QĐ-SKHĐT về ngừng hoạt động toàn bộ dự án đầu tư Khu du lịch Heritage Villas & Resort (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) của Công ty TNHH Đầu tư SIPD Bình Thuận. Dự án có diện tích hơn 50.000 m2, tổng vốn đầu tư 223,7 tỷ đồng với các hạng mục công trình bao gồm khu biệt thự, khu thương mại dịch vụ, hạ tầng giao thông, công viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác...

Dự án Khu du lịch Heritage Villas & Resort được triển khai thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3305/QĐ-UBND ngày 4/11/2016, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1415/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1640/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Cùng ngày, Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận cũng ban hành Quyết định số 129/QĐ-SKHĐT về ngừng hoạt động toàn bộ dự án đầu tư Khu du lịch Hải Phú (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hải Phú. Dự án được triển khai thực hiện theo Công văn số 1297/UBBT-XDCH ngày 8/4/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo Sở KHĐT, cả hai dự án nêu trên sẽ bị ngừng hoạt động toàn bộ từ ngày 31/7/2024 do nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020.

Sở KHĐT cũng đề nghị Công ty TNHH Đầu tư SIPD Bình Thuận và Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hải Phú có trách nhiệm ngừng hoạt động dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật cho đến khi được cơ quan thẩm quyền cho phép tiếp tục triển khai hoạt động.