Nông dân "hái" tiền triệu từ cây dưa chuột Phát triển kinh tế nông nghiệp ở Hồng Dương Chuyển đổi số, nông dân miền núi bán hàng online hiệu quả

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Thường Tín đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó, đã thu hút hội viên và nông dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân.

Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, có trên 68% hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, qua bình xét cuối năm có từ 60 đến 65% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, mô hình làm kinh tế hiệu quả
Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả. (Ảnh: Tô Quý)

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 15 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch của 17 tổ chức, cá nhân; 14 mô hình liên kết chuỗi tại các xã: Ninh Sở, Lê Lợi, Văn Bình, Nghiêm Xuyên, Thư Phú, Thống Nhất, Tiền Phong... đem lại hiệu quả kinh tế cao; giảm diện tích đất bỏ không, tạo sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, bước đầu trên địa bàn huyện Thường Tín đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung cho năng suất và giá trị thu nhập cao như: vùng sản xuất rau an toàn Tân Minh, Văn Phú, Thư Phú, Hà Hồi, Dũng Tiến; vùng trồng hoa cây cảnh Hồng Vân, Vân Tảo, Thắng Lợi; vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tại các xã Văn Tự, Tô Hiệu, Nghiêm Xuyên, Lê Lợi; vùng có Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại các xã Tiền Phong, Nhị Khê, Duyên Thái, Vạn Điểm, Hiền Giang, Minh Cường, Thắng Lợi, Quất Động…

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hội viên còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội. Rất nhiều nông dân khi làm ăn phát đạt có điều kiện kinh tế không những tạo việc làm cho các nông dân khác mà còn tham gia các hoạt động từ thiện, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, chương trình xây dựng thương hiệu và giới thiệu sản phẩm cho nông dân được hội triển khai hàng năm. Hội Nông dân huyện Thường Tín đã phối hợp với phòng kinh tế, học viện nông nghiệp Hà Nội làm các bước xây dựng thương hiệu Khoai tây Thường Tín, Dưa chuột Ba Lăng; kịp thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của huyện, góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn kiến thức xây dựng thương hiệu sản phẩm cho 1.333 lượt cán bộ hội từ huyện đến các chi hội trưởng cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 22 mô hình kinh tế tập thể, 34 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Tiêu biểu là mô hình đường hoa, cây cảnh xã Hồng Vân; VAC xã Thư Phú, mô hình trồng chuối Tây bằng phương pháp ghép mô với diện tích 27 mẫu tại xã Chương Dương…