Phát triển kinh tế nông nghiệp ở Hồng Dương Từ nay tới cuối năm 2022: Tháo điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế tập thể

Cụ thể, Hội phụ nữ quận chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với Ngân hàng đối chiếu dư nợ; duy trì các hoạt động vay vốn, giải ngân, hỗ trợ nhân; tổ chức kiểm tra hoạt động vay vốn tại 8/8 phường, với 78 tổ.

Qua kiểm tra thực tế, 8/8 phường và 78/78 tổ thực hiện nghiêm túc các quy định của hợp đồng ủy thác, kiểm tra xác suất 90/2.777 hộ vay, 100% hộ được kiểm tra đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích.

Phụ nữ quận Tây Hồ hỗ trợ hội viên vay vốn, phát triển kinh tế
Phụ nữ quận Tây Hồ hỗ trợ hội viên vay vốn, phát triển kinh tế

Tính đến nay, toàn quận có 87 Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ là 209,817 tỷ đồng với 2.948 hộ vay (tăng so với đầu năm 19,619 tỷ đồng), chiếm 74,2% tổng dư nợ toàn quận. Thông qua hoạt động vay vốn, các cơ sở Hội đã giúp đỡ 40 phụ nữ hộ cận nghèo, 2 phụ nữ khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Thông qua hoạt động vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, đã góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2027. Hội phụ nữ quận duy trì hoạt động Câu lạc bộ Nữ doanh nhân, hỗ trợ giới thiệu, giúp phụ nữ khởi sự kinh doanh, duy trì 4 tổ, nhóm liên kết (tổ liên kết bán hàng ăn sáng, tổ sản xuất kinh doanh quất cảnh nghệ thuật, tổ sản xuất kinh doanh hoa đào, Câu lạc bộ làng nghề xôi Phú Thượng)…

Đến nay, các cấp hội đã giới thiệu giúp đỡ 19 phụ nữ khởi sự kinh doanh, giới thiệu việc làm cho 717 lao động tại địa phương. Phối hợp với Trung tâm phát triển phụ nữ Hà Nội… tổ chức 4 lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng kinh doanh, bán hàng qua mạng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, tôn vinh các điển hình phụ nữ tham gia phát triền kinh tế số, cho 650 lượt hội viên, phụ nữ là hộ kinh doanh, phụ nữ khởi sự kinh doanh trên địa bàn quận.

Để nâng cao chất lượng ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội trong quý IV/2022 và năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội quận tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao về nguồn vốn, dư nợ…