Lễ hội Đả Ngư: Nét đẹp văn hóa tâm linh của Sơn Tây - xứ Đoài Sơn Tây phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa Hiệu quả từ việc lấy văn hóa làm động lực phát triển

Hộ nghèo được kéo giảm

Theo thống kê, hiện nay, toàn thị xã Sơn Tây còn 5 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,05%; 340 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,88%. Với quyết tâm đẩy nhanh công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thị xã Sơn Tây đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng được khẳng định vai trò là một trong những công cụ quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn, đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm…

Sơn Tây nỗ lực giảm nghèo bền vững
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây trao hỗ trợ tới các hộ gia đình chính sách.

Theo ghi nhận, năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 117 tỷ đồng; đã cho vay vốn giải quyết việc làm 4.459 trường hợp; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 492 trường hợp; có 05 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn...

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, ngoài những kết quả đáng ghi nhận thì công tác giảm nghèo trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: phần lớn hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội như già cả, cô đơn, bệnh tật, khuyết tật... không lao động được nên không có thu nhập để thoát nghèo. Một bộ phận người nghèo thiếu kiến thức sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, đông con, mắc tệ nạn xã hội, khả năng tiếp cận thị trường còn chậm.

Trong công tác hỗ trợ khám bệnh, đã có 2.900 lượt người nghèo; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ thoát nghèo được cấp thẻ BHYT. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 trọng tâm là hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thị xã Sơn Tây đã chi hơn 4 tỷ đồng đồng hỗ trợ xây mới 37 nhà và sửa chữa 17 nhà xuống cấp của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ 598 học sinh con hộ nghèo, hộ khó khăn trong học tập; hỗ trợ 8 hộ phát triển sản xuất; phối hợp tặng 4.977 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn…

Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể đã phối hợp với các phòng, ban ngành và địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ cây, con giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân, trong đó có người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, thoát nghèo, thoát cận nghèo. Các hoạt động, chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo đã góp phần nâng cao đời sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, ngoài những kết quả đáng ghi nhận thì công tác giảm nghèo trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: phần lớn hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội như già cả, cô đơn, bệnh tật, khuyết tật... không lao động được nên không có thu nhập để thoát nghèo.

Sơn Tây nỗ lực giảm nghèo bền vững

Một bộ phận người nghèo thiếu kiến thức sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, đông con, mắc tệ nạn xã hội, khả năng tiếp cận thị trường còn chậm. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, hiệu quả thực hiện các giải pháp giảm nghèo chưa cao, chủ yếu dừng lại ở việc thực hiện các chế độ chính sách chung của Nhà nước; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tình trạng tái nghèo, phát sinh hộ nghèo còn phổ biến; việc huy động các nguồn đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ở một số địa phương còn thấp; nhiều cơ quan, đơn vị chưa tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” theo tinh thần chỉ đạo chung của Thành phố và Thị xã.

Để hoàn thành mục tiêu mục tiêu phấn đấu hàng năm thị xã Sơn Tây sẽ giảm từ 20-25% hộ nghèo, 10% hộ cận nghèo, đến năm 2025 thị xã cơ bản không còn hộ nghèo, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã đề nghị các cấp, ngành tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án vào công tác giảm nghèo, nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo; tập huấn, phổ biến kiến thức sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất khuyến nông, khuyến công, nuôi trồng thủy sản… cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách khách quan, chính xác, không chạy theo thành tích, nhưng cũng không để các hộ lợi dụng được công nhận hộ nghèo nhằm hưởng lợi; điều phối và sử dụng nguồn lực cho công tác giảm nghèo một cách hiệu quả, tránh lãng phí.

Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục đảm bảo nguồn vốn vay khi có nhu cầu, hướng dẫn thực hiện cho vay các chương trình dự án phát triển sản xuất – kinh doanh, giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường và các chế độ khác.

Sơn Tây nỗ lực giảm nghèo bền vững
Với sự chung tay, hỗ trợ của các cấp ngành, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã có những chuyển biến tích cực.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ tư liệu sản xuất cho người nghèo, cùng các tổ chức thành viên như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm chung tay cùng cộng đồng giảm nghèo.

Đẩy mạnh các phong trào như Cựu chiến binh phát triển kinh tế; nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo; thanh niên thực hiện 5 xung kích phát triển kinh tế, 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế; chương trình xây dựng "Mái ấm Công đoàn"... Qua đó góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong các tầng lớp nhân dân giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.