Sơn Tây: Tìm hướng mở rộng không gian phát triển Cải thiện thu nhập từ nghề nuôi ong lấy mật ở Kim Sơn Độc đáo nghề nuôi trai ngọc ở Sơn Tây

Theo đó, tại thị xã Sơn Tây, hệ thống thiết chế văn hóa từ thị xã đến cơ sở đã được đầu tư khá đồng bộ và từng bước phát huy hiệu quả. Các xã, phường trên địa bàn thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, ưu tiên quy hoạch diện tích đất xây dựng nhà văn hóa, sân chơi; huy động mọi nguồn lực cùng tham gia với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa.

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, hiện toàn thị xã có 114/118 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt 96,6%; có 4 trung tâm văn hóa xã gồm Trung tâm văn hóa xã Đường Lâm; Trung tâm văn hóa xã Sơn Đông; Trung tâm văn hóa xã Thanh Mỹ và Trung tâm văn hóa xã Kim Sơn.

Sơn Tây phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa
Hạ tầng phục vụ công tác phát triển văn hóa tại thị xã Sơn Tây được triển khai đồng bộ.

Điểm nhấn đáng chú ý, các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn, ghế, loa đài, âm thanh phục vụ. Hệ thống nhà văn hoá ở các thôn, tổ dân phố đã và đang thực sự phát huy hiệu quả, là địa điểm sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của nhân dân; nơi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thị xã đã tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ dụng cụ thể thao tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường sống, giảm tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, sau một thời gian triển khai xây dựng, hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa Thể thao Sơn Tây đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Cùng với đó, các thiết chế văn hóa khác như: bể bơi, sân vận động, 2 sân tennis, nhà thi đấu, nhà thiếu nhi, thư viện… tiếp tục được Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Sơn Tây duy trì và hoạt động hiệu quả.

Với hệ thống thiết chế văn hóa thường xuyên được đầu tư nâng cấp đã đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, luyện tập, thi đấu thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; đảm bảo điều kiện để thị xã tổ chức các hoạt động văn hóa, giải thi đấu thể thao từ cấp thị xã đến thành phố Hà Nội.

Thực tế cho thấy, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đã khó khăn, tuy nhiên để các thiết chế phát huy công năng, hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân lại càng khó khăn hơn.

Do vậy thị xã Sơn Tây đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với cuộc sống hiện nay để mọi người dân hiểu và tích cực tham gia; thành lập và củng cố các đội văn nghệ, các câu lạc thể thao ở phường, xã, thôn, khu dân cư với các môn như: Bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông…; ban hành quy chế hoạt động của các thiết chế văn hóa đảm bảo mọi người đều có quyền thụ hưởng trên tinh thần sử dụng cơ sở vật chất an toàn, ổn định, lâu bền. Nhờ vậy, các thiết chế văn hóa trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả.