Cải thiện thu nhập từ nghề nuôi ong lấy mật ở Kim Sơn Độc đáo nghề nuôi trai ngọc ở Sơn Tây Đánh thức tiềm năng để phát triển du lịch Sơn Tây - xứ Đoài

Nhằm lấy ý kiến tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mới đây Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo “Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo đó, thị xã Sơn Tây được xác định là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, trong lịch sử là trung tâm của văn hóa xứ Đoài, là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội.

Sơn Tây: Tìm hướng mở rộng không gian phát triển
Thị xã Sơn Tây có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Là đô thị hình thành từ lâu đời, có những là vùng đất đặc thù và đậm đặc bản sắc riêng về văn hóa, với nhiều di sản văn hóa phi vật thể và vật thể như Lễ hội Đền Và, thành cổ Sơn Tây, đình, đền chùa, làng cổ Đường Lâm…

Đáng chú ý, khu vực Sơn Tây có địa thế đẹp, nằm bên cạnh hồ Xuân Khanh, quỹ đất rộng lớn, địa hình là vùng gò đồi bán sơn địa rất thuận lợi để phát triển đô thị và hình thành khu đại học quy mô lớn. Môi trường tự nhiên của Sơn Tây rất thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng sống và phát triển du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, thị xã Sơn Tây còn nhiều vấn đề tồn tại là: Tổ chức thực hiện quy hoạch chậm, thiếu nguồn lực; liên kết vùng yếu, chưa phát huy được vai trò đô thị vệ tinh, tiềm năng, thế mạnh và chưa chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển tương hỗ của Thủ đô Hà Nội trong vùng Thủ đô.

Ngoài ra, các dự án kết nối với hạ tầng khung của trung tâm Thành phố và vùng xung quanh phía Tây Bắc Hà Nội hầu như chưa được thực hiện. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của thị xã. Phát triển về du lịch tại Sơn Tây còn chậm, chưa được đầu tư hoàn toàn.

Các dự án tôn tạo, bảo tồn phát huy giá trị di sản chưa được quan tâm đúng mức. Vấn đề ô nhiễm môi trường của bãi rác Xuân Sơn, nước thải của khu vực sân golf chưa được xử lý đúng quy trình. Mô hình phát triển không gian đô thị chưa đạt như yêu cầu. Phát triển đô thị chưa đồng đều và chưa tương xứng với tiềm năng. Không thu hút được đầu tư với tổ hợp đô thị đại học, giáo dục và y tế.

Trong quy hoạch lần này, Sơn Tây mong muốn làm sống dậy dòng sông Tích, sông Hang chảy qua khu vực thị xã, đồng thời, cả hồ Đồng Mô, hồ Xuân Khanh… đảm bảo về mặt môi trường, phát huy giá trị cảnh quan. Với việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian vừa qua, thị xã cũng đã triển khai đồng bộ một số giải pháp để phát triển đô thị bền vững gắn với phát triển du lịch, trong đó, chú trọng xây dựng các tour tuyến tham quan tại các di tích nổi tiếng của thị xã, như: Thành cổ, Đền Và, làng cổ Đường Lâm, chùa Khai Nguyên, đền Măng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Khu du lịch Đồng Mô, các điểm nghỉ dưỡng sinh thái.

Bên cạnh đó, Sơn Tây cũng xây dựng và đưa vào khai thác phố đi bộ với nhiều hoạt động phong phú, trở thành điểm đến mới hấp dẫn người dân và du khách. Do vậy, trong định hướng quy hoạch, Sơn Tây mong muốn Thành phố quan tâm, tích hợp các dự án lớn về du lịch trên địa bàn như các dự án tại hồ Xuân Khanh, 72ha ở Kim Sơn, xung quanh hồ Đồng Mô, đồng thời, bổ sung phát triển thêm về các không gian du lịch ở hai bên bờ sông Tích; mở rộng tuyến phố đi bộ gắn với các thiết chế văn hoá; hệ thống giao thông bổ sung thêm các tuyến 414B, 417, Thành cổ Sơn Tây - Đền Và - Phùng Hưng - Ngô Quyền…

Trước những ý kiến đóng góp, đồng chí Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đã yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa nội dung theo các ý kiến góp ý. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp tục khảo sát thực tế tại thị xã để tăng tính thực tiễn.