Thứ năm 23/05/2024 05:56 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Nâng cao kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động
Ưu tiên tuyển dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Xem thêm