Hà Nội: Xu hướng tuyển dụng tăng trong những tháng cuối năm TP.HCM: Hơn 2.000 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tham gia ngày hội việc làm Tech Talks 2022: Cơ hội tìm hiểu bức tranh nhân lực ngành AI tại Việt Nam

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) với 4 nhóm chính sách, trong đó có nhóm chính sách về phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay, hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia chưa gắn kết với việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề; chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; chưa có quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Bên cạnh đó, quy định về khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia trong Luật Việc làm hiện hành chưa cụ thể, ảnh hưởng tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện chính sách, chưa tạo sự chủ động cho các Bộ, ngành trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia chưa được kiện toàn, quy mô còn nhỏ, yếu về năng lực (nhân lực, thiết bị, tài chính), chưa có nghề nào được đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc 4 và 5.

Ưu tiên tuyển dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Thí sinh tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề đợt 2 lần thứ 12 năm 2022. Ảnh minh họa.

Để hướng tới mục tiêu đồng bộ quá trình đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; xây dựng được cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, góp phần phát triển kỹ năng nghề gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất một số nội dung, giải pháp,

Theo đó, Bộ đề nghị bổ sung quy định cơ chế, chính sách khuyến khích người lao động, người sử dụng lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; quy định về tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực; quy định trách nhiệm trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chủ động, tích cực và đảm bảo nguồn lực thực hiện; quy định tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ nghề quốc gia.

Riêng đối với nội dung bổ sung quy định cơ chế, chính sách khuyến khích người lao động, người sử dụng lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, Bộ đề xuất cần bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; chính sách tôn vinh người lao động có trình độ kỹ năng nghề cao xuất sắc (giải thưởng quốc gia kỹ năng lao động xuất sắc).