Thứ tư 24/04/2024 02:56 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Nâng cao kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động
Lao động trẻ còn thiếu kỹ năng mềm
Ưu tiên tuyển dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Quy định mức chi đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực
Xem thêm