Khởi nghiệp với nghề làm tranh giấy xoắn, nữ chủ cơ sở sản xuất tạo ra nhiều việc làm Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ Ống hút gạo giành giải nhất cuộc thi Dự án Khởi nghiệp nông nghiệp – Đổi mới sáng tạo

Theo đó, năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Đẩy mạnh tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. (Ảnh: B.M)

Các cơ sở giáo dục đại học chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các đối tác tổ chức các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên; khuyến khích xây dựng và chuyển giao các mô hình kinh doanh, mô hình hỗ trợ sinh kế nhằm giải quyết các vấn đề của cộng đồng sau đại dịch, tạo việc làm cho sinh viên nghèo, cận nghèo sau tốt nghiệp; khuyến khíc xây dựng, hoàn thiện bộ công cụ đánh giá kỹ năng, thái độ của sinh viên và có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng đổi mới sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, từng bước cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng kỹ năng theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, tham mưu đề xuất xây dựng chương trình phối hợp với các đối tác tổ chức các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh; chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn lực của địa phương và các doanh nghiệp, từng bước triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, thực hành tại doanh nghiệp nhằm sớm định hướng nghề nghiệp cho học sinh và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh.