Chủ nhật 21/07/2024 12:08 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Đề xuất Nhật Bản mở thêm nhóm ngành nghề kỹ năng đặc định cho lao động Việt Nam
Lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản tăng mạnh
Trên 142.700 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022
Xem thêm