Thứ sáu 31/03/2023 03:52 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Quận Ba Đình: Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt
Tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt
Ủng hộ đề xuất nâng cấp tài khoản giao thông thành trung gian thanh toán
Đi chợ thời công nghệ số: Mua hàng không cần tiền mặt
Xem thêm