Quảng Nam tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo xanh từ 21-22/12 Quảng Nam mời đầu tư Khu dân cư Kiểm Lâm

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam có báo cáo gửi Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

Tập đoàn Trường Hải đóng khoảng 15.750 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2022
Ô tô được sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn Trường Hải đóng ở tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Thaco)

Báo cáo cho biết, dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 23.700 tỷ đồng, ước thực hiện thu được 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ.

Cụ thể, những doanh nghiệp đóng vào NSNN lớn, gồm: Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trường Hải ước cả năm đạt 15.750 tỷ đồng; Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Quảng Nam ước cả năm 530 tỷ đồng; Công ty TNHH Nam Hội An ước được 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu từ thủy điện ước cả năm là 1.220 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Nam đạt 4.149,3 triệu USD, tăng 25,04% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.660,1 triệu USD, nhập khẩu đạt 2.489,2 triệu USD.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, về du lịch, tổng lượt khách tham quan, lưu trú năm 2022 ước đạt 4.746.000 lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 634.000 lượt, khách nội địa ước đạt 4.112.000 lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 8.633 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 61.680 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, đến nay, có 1.149 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 11% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký đạt 9.998 tỷ đồng, tăng 13,05% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Quảng Nam hơn 8.201 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt hơn 5.767 tỷ đồng,...