Hiệu quả từ phát triển nông nghiệp công nghệ cao Làm nông nghiệp sạch, chàng trai người Tày lãi nửa tỷ đồng mỗi năm Chuyện 8X “bỏ phố về quê” làm nông nghiệp sạch

Thời gian qua, triển khai phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", hằng năm, Hội Nông dân huyện Thường Tín có trên 65% hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi".

Qua bình xét cuối năm, hơn 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu Hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Thường Tín xây dựng 15 mô hình ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch
Đến nay, các cấp Hội Nông dân của huyện đã xây dựng 15 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch của 17 tổ chức, cá nhân.

Đến nay, các cấp Hội Nông dân của huyện đã xây dựng 15 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch của 17 tổ chức, cá nhân.

Điển hình là mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung ở xã Nghiêm Xuyên; sản xuất rau an toàn tại các xã: Hà Hồi, Thư Phú, Tân Minh, Ninh Sở; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã: Ninh Sở, Thư Phú, Hòa Bình, Lê Lợi, Duyên Thái, Tiền Phong. Ngoài ra, Thường Tín xây dựng thành công 1 mô hình nông nghiệp giáo dục trải nghiệm tại xã Hồng Vân.

Đáng chú ý, Hội Nông dân huyện còn xây dựng và phát triển 12 mô hình liên kết chuỗi. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn thành lập 18 chi hội nông dân nghề nghiệp với 567 thành viên, 134 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.226 thành viên. Các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp được tập huấn, tư vấn phát triển sản xuất, kinh doanh, ưu tiên hỗ trợ vay vốn... nên hoạt động ngày càng hiệu quả, phù hợp nhu cầu thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.