TP.HCM: Sẽ có công trình xây dựng chính quyền số và hệ thống dịch vụ số TP.HCM: Gỡ vướng thủ tục xác nhận thực trạng nhà ở khi mua nhà ở xã hội Khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp: Tích hợp các giải pháp

Đồng thời Sở TNMT Thành phố cũng đề nghị UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức có ý kiến về quy hoạch, hạn mức, điều kiện về hạ tầng khi xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận); chỉ đạo UBND cấp xã có kế hoạch công khai thông tin rộng rãi và tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện kê khai, đăng ký theo quy định.

TP.HCM: Giải quyết hồ sơ tồn đọng do tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
Phân lô tách thửa trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM.

Về trách nhiệm chuyên ngành, Sở TNMT giao Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp với Phòng TNMT, Phòng Quản lý đô thị, UBND cấp xã xác định điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp tự ý tách thừa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay, đồng thời chủ động lập kế hoạch rà soát, phân loại hồ sơ, thời gian và các bước thực hiện.

Trước đó Văn phòng UBND TP.HCM có Thông báo số 821/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường về vấn đề giải quyết hồ sơ tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay.

Theo đó, để giải quyết tình trạng trên và nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận, UBND Thành phố giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện theo quy định; trong đó cần phân loại các dạng hồ sơ, xác định thời gian thực hiện, xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý các vấn đề có liên quan; đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng và quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phân lô, tách thứa, xây dựng không đúng quy định.

Đối với nhóm hồ sơ chưa tiếp nhận, UBND TP.HCM giao Sở TNMT, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hệ thống các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, có kế hoạch công khai thông tin rộng rãi và tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện theo đúng quy định; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, Sở TNMT đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và các quận, huyện triển khai thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân; qua đó đã giải quyết cấp được 1.579.274 Giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 99,19 %). Tuy nhiên, công tác này hiện nay còn gặp khó khăn vướng mắc đối với trường hợp người dân tự ý tách thứa, tự ý chuyến mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay, dẫn đến còn một số lượng hồ sơ chưa được giải quyết cấp Giấy chứng nhận do pháp luật đất đai qua nhiều thời kỳ có các quy định khác nhau và cần phải có sự phối hợp xử lý nhiều vấn đề của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.