TP.HCM: Hàng hoạt dự án ODA và FDI gặp vướng TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm việc không thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH tại dự án nhà ở thương mại và khu đô thị Vắng bóng căn hộ chung cư bình dân trên thị trường bất động sản

Trước đó, Hội đồng nhân dân TP.HCM ban hành Kế hoạch số 658/KH-ĐGS về giám sát việc triển khai, thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Mục đích là rà soát, thống kê chi tiết, đầy đủ từng dự án nhà ở xã hội bao gồm dự án nhà ở xã hội độc lập, nhà lưu trú cho công nhân và nhà ở xã hội được điều tiết trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

TP.HCM: Lập đoàn kiểm tra các dự án nhà ở xã hội
Nhà ở xã hội Nguyễn Kim, quận 10, TP.HCM.

Xác định các vấn đề tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập cụ thể trong quá trình thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội TP.HCM theo từng giai đoạn. Đồng thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước.

Phạm vi kiểm tra là các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Trưởng đoàn giám sát là bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM. Theo kế hoạch, từ ngày 11/9 – 15/9/2023 Đoàn sẽ tổ chức khảo sát, kiểm tra đối với một số dự án được chọn.

Kiểm tra việc bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án nhà ở thương mại

Một trong những nội dung đáng chú ý của đợt kiểm tra lần này là kiểm tra việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội được điều tiết trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, bao gồm dự án nhà ở thương mại có bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương 20% quỹ đất để sử dụng làm ở xã hội hoặc nộp tiền tương đương 20% quỹ đất vào ngân sách Nhà nước. Việc điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Cùng với đó là kiểm tra việc quản lý nguồn thu từ việc chủ đầu tư nộp tiền tương đương 20% quỹ đất vào ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên điah bàn Thành phố.