TP.HCM: Lên phương án cắt và điều chuyển vốn cho các dự án khả thi TP.HCM: Chấn chỉnh hoạt động các sàn giao dịch bất động sản Bất động sản TP.HCM giảm đà rơi, có dấu hiệu hồi phục

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng NƠXH trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì tham mưu UBND Thành phố thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân; nghiên cứu đề xuất UBND Thành phố bổ sung các dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân vào chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét về việc bổ sung vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản tham gia và triển khai đầu tư xây dựng dự án NƠXH, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung cho thị trường.

TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm việc không thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH tại dự án nhà ở thương mại và khu đô thị
TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra và xử lý nghiêm việc không thực hiện bố trí quỹ đất NƠXH tại dự án nhà ở thương mại và khu đô thị trên địa bàn.

Đối với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND Thành phố yêu cầu khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch NƠXH, nhà ở công nhân tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các khu công nghiệp chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì xem xét nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đó để dành phần diện tích đất phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân, thực hiện các thiết chế của công đoàn, người lao động.

Trong khi đó, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố yêu cầu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân. Rút ngắn thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích thực hiện dự án đầu tư khuyến khích, ưu đãi thêm để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án NƠXH, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đồng thời rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở.