Làm giàu từ giải pháp "nhuộm màu" cho hoa TP.HCM: Hàng trăm phụ nữ khởi nghiệp từ sản phẩm truyền thống Nông dân làm giàu từ mô hình rau baby, thu hơn 6 tỷ/năm
TP.HCM: Phát triển 300 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2024
TP.HCM sẽ hỗ trợ phát triển 30 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. (Ảnh Minh Tuấn)

Đây là một trong những mục tiêu mà Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM đặt ra nhằm thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố trong năm 2024.

Trong năm 2024, Thành phố đặt ra mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ngang tầm khu vực; nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của Thành phố, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%.

Đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Về mục tiêu cụ thể, trong năm 2024 Thành phố sẽ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 900 doanh nghiệp; thực hiện ươm tạo, phát triển 300 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ phát triển 30 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

TP.HCM: Phát triển 300 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2024
TP.HCM được đánh giá là thành phố khởi nghiệp số 1 Việt Nam.

Góp phần tăng chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân 1%/GRDP; nâng số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tăng từ 8% - 10%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp.

Để đạt được các chỉ tiêu kể trên, TP.HCM sẽ tập trung các nhóm nhiệm vụ như phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm.

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cũng như thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo..