Sẽ có thêm điểm chờ xe buýt tại tuyến phố ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã Hàng nghìn vụ thất lạc đồ được Transerco trao lại cho hành khách Mạng lưới xe buýt tiếp tục được phát triển