Công nhân mất việc dịp giáp Tết: Cần giải quyết quyền lợi, tạo việc làm mới Doanh nghiệp Đà Nẵng tăng cường tuyển lao động cuối năm

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Phạm Hải Long (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, pháp luật đã quy định rõ về số lượng người làm việc trong trường mẫu giáo tại Điều 5 Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Cụ thể:

- Hiệu trưởng: Mỗi trường mẫu giáo có 1 Hiệu trưởng

- Phó hiệu trưởng:

+ Trường mẫu giáo có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 Phó Hiệu trưởng;

+ Trường mẫu giáo có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 6 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 2 Phó Hiệu trưởng.

+ Trường mẫu giáo có từ 5 điểm trường trở lên có thể bố trí thêm 1 Phó Hiệu trưởng.

- Giáo viên mầm non:

Những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo lớp mẫu giáo theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì định mức giáo viên mầm non được xác định như sau:

+ Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: Bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

+ Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.

Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo lớp mẫu giáo thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của lớp mẫu giáo, cụ thể:

+ Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 - 6 tuổi;

+ Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5 - 6 tuổi.

- Kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ:

Căn cứ khối lượng công việc thực tế, nhu cầu và vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trường mẫu giáo xác định số lượng người làm việc tối đa không vượt quá 2 người để thực hiện nhiệm vụ về kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ.

Ngoài ra, theo Luật sư Phạm Hải Long, tại Điều 6 Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về lao động hợp đồng trong cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau:

- Đối với các vị trí nấu ăn trường mẫu giáo: Trường mẫu giáo có tổ chức bán trú thì được hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn như sau: Cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 1 lao động hợp đồng để bố trí vào vị trí nấu ăn.

- Đối với vị trí bảo vệ: Căn cứ vào điều kiện kinh phí, nhu cầu trường mẫu giáo ký hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, nhưng không vượt quá 2 người.

Như vậy, theo quy định trên, khi bố trí lớp học, trường phải sắp xếp số lượng trẻ và giáo viên đúng theo quy định. Đây là mức tối đa trường có thể sắp xếp chứ không được vượt mức số lượng trẻ và số lượng giáo viên trong một lớp.

Trường hợp, trường sắp xếp vượt mức số lượng trẻ theo quy định trên là hành vi vi phạm. Trong trường hợp này trường buộc phải điều chỉnh lại số lượng giáo viên và số lượng trẻ trong một lớp sao cho phù hợp với quy định