TP.HCM: Giải ngân chậm các dự án giao thông trọng điểm Tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội TP.HCM triển khai đặt lịch trực tuyến làm việc với bảo hiểm xã hội

Theo ông Nguyễn Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM (LĐTB&XH): Tính đến 31/10, TP.HCM có 56.404 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 2,22% tổng số dân thành phố. Trong đó có 273 hộ nghèo với 288 thành viên, 175 hộ cận nghèo với 187 thành viên thuộc diện chính sách ưu đãi người có công và 4.228 hộ nghèo với 13.620 nhân khẩu có chỉ số thiếu hụt về thu nhập thuộc tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo quốc gia.

Đến cuối năm 2022, TP.HCM sẽ hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững
Đến cuối năm 2022, TP.HCM sẽ hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững.

Dự kiến, đến cuối năm 2022, TP.HCM giảm 8.768 hộ nghèo (0,35% tổng hộ dân) và giảm 5.170 hộ cận nghèo (0,2% tổng hộ dân), qua đó Thành phố sẽ còn lại 28.896 hộ nghèo (chiếm 1,14% tổng hộ dân) và 22.455 hộ cận nghèo (0,89% tổng hộ dân), đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Về hỗ trợ nguồn vốn tín dụng và ưu đãi, tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo là 1.547 tỷ đồng, đã giải ngân cho 7.206 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo với số tiền hơn 397 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay Quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm TP.HCM đã giải ngân cho 24.173 lượt hộ để giải quyết việc làm cho 24.173 lao động với số tiền 1.404 tỷ đồng.

Về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tính đến ngày 31/10, TP.HCM đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.071 lao động với tổng số tiền 67,7 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 5.378 lao động, trong đó có 3.207 trường hợp hộ nghèo, 2.054 trường hợp hộ cận nghèo và 117 trường hợp vượt chuẩn hộ cận nghèo.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tham mưu bổ sung vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và cho vay giải quyết việc để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ trong chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM. Ngoài ra cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chính sách trong chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 để người dân, người nghèo, cận nghèo cùng chung tay thực hiện chương trình giảm nghèo hiệu quả.

Trong 20 năm qua, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP.HCM, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn cho gần 1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, giúp gần 276.000 lượt hộ thoát nghèo qua các giai đoạn. Giải quyết việc làm cho hơn 321.700 lao động;giúp trên 117.700 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; cải tạo và xây dựng mới hơn 320.000 công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn 5 huyện ngoại thành của Thành phố. Ngoài ra còn giúp cho 197 lượt doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh và trả lương cho hơn 67.200 lượt người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19...