Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học Năm 2024, các địa phương được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên Nhiều cơ chế, chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Mục đích của kế hoạch nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và cơ quan Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý cán bộ. Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch và khoa học trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Kết quả kiểm tra là căn cứ để Sở GD&ĐT Hà Nội kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hợp lý các kế hoạch bảo đảm hiệu quả trong hoạt động và đánh giá cơ sở giáo dục đúng thực chất, khách quan.

Hà Nội: Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục công lập
Kết quả kiểm tra là căn cứ để Sở GD&ĐT Hà Nội kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hợp lý các kế hoạch.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ tại các nhà trường. Các đoàn tập trung kiểm tra 8 nội dung gồm: Kiểm tra về tổ chức, bộ máy của đơn vị; công tác quản lý, chỉ đạo; công tác quy hoạch, bổ nhiệm; công tác quản lý biên chế; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, việc thực hiện các chế độ chính sách và các quy định của cấp trên đối với viên chức; công tác văn thư lưu trữ; việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị.

Điểm mới trong nội dung kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ so với các năm trước tại các nhà trường là việc Sở GD&ĐT Hà Nội tập trung kiểm tra quy trình tuyển dụng đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; chế độ làm việc và việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP...

Cùng đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng sẽ kiểm tra số lượng biên chế được giao về thực trạng đội ngũ của các nhà trường, tình trạng thừa, thiếu giáo viên; quy trình ký hợp đồng làm việc đối với viên chức chuyển đến và mới tuyển dụng; việc thực hiện chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng; chế độ làm việc và thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý.

Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức và lao động hợp đồng; chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đứng lớp đối với giáo viên tham gia giảng dạy; đánh giá xếp loại viên chức cũng sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội tập trung kiểm tra trong năm nay.