Hợp đồng lao động như thế nào bị coi là vô hiệu? 7 trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không cần báo trước Các loại hợp đồng lao động theo quy định hiện hành
Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong trường hợp nào?
Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định. (Ảnh minh họa: B.D).

Theo quy định của Bộ luật Lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên hợp đồng.

So với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng. Cụ thể như sau:

- Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ;

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Lao động nữ mang thai thuộc trường hợp được đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng theo quy định của Bộ luật Lao động;

- Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

- Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Theo quy định của Luật, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.