Thứ hai 06/02/2023 19:23 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Bị giảm giờ làm, công nhân lo không có thưởng Tết
Những nội dung chính cần ghi trong Hợp đồng lao động
Xem thêm