Nhà tuyển dụng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp hàng ngàn ứng viên tiềm năng 5 tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn công việc mới của người lao động

Bạn đọc hỏi: Tôi muốn biết, theo quy định của luật, trong Hợp đồng lao động phải có những nội dung cơ bản nào?

Những nội dung chính cần ghi trong Hợp đồng lao động
Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định chi tiết những nội dung ghi trong Hợp đồng lao động, người lao động cần lưu ý khi ký Hợp đồng lao động. (Ảnh minh họa: B.D)

- Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo quy định của luật, trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết Hợp đồng lao động với người lao động.

Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định chi tiết những nội dung ghi trong Hợp đồng lao động.

Cụ thể, Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Trường hợp người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

Cũng tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ: Đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước, Chính phủ sẽ quy định nội dung của Hợp đồng lao động.