5 tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn công việc mới của người lao động Nhiều lao động được tuyển dụng với mức lương hấp dẫn Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

Anh Nguyễn Văn Cảnh (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) hỏi: Hiện, công ty tôi đang vào giai đoạn cao điểm để kịp tiến độ hợp đồng với đối tác, nên rất cần tuyển thêm lao động phục vụ cho đơn hàng. Vậy, xin hỏi, công ty tôi có được ký hợp đồng mùa vụ với một số lao động không? Nếu được, tôi phải thực hiện những quy định gì?

Có được ký hợp đồng mùa vụ với người lao động?
Bộ luật Lao động 2019 đã bỏ loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. (Ảnh minh họa: B.D)

Nội dung anh hỏi đã được quy định rõ trong Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, dựa vào tiêu chí và thời hạn của hợp đồng, Bộ luật Lao động 2019 quy định có 2 loại hợp đồng lao động, gồm:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 đã bỏ loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Đây là một điểm mới, tiến bộ của Bộ luật Lao động 2019 nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn áp dụng đối với loại hợp đồng mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng như tình trạng người sử dụng lao động né tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động nên đã giao kết nhiều lần hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng cho những công việc có tính chất ổn định, thường xuyên.