7 trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không cần báo trước Các loại hợp đồng lao động theo quy định hiện hành Những nội dung chính cần ghi trong Hợp đồng lao động
Người lao động phải thử việc trong thời gian bao lâu?
Theo quy định của luật, thời gian thử việc do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. (Ảnh minh họa: B.D).

- Chị Trần Thúy Nga (Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hỏi: Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động khi mới vào doanh nghiệp làm việc, phải thử việc trong thời gian bao lâu? Trong thời gian thử việc, tiền lương được tính thế nào?

Nội dung chị hỏi được quy định cụ thể tại Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, thời gian thử việc do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Về tiền lương thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định rõ, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp người lao động thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động, hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp người lao động thử việc không đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.