Hà Nội: Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Kế hoạch được ban hành với mục đích mở rộng diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kinh tế - xã hội của huyện Mê Linh trong năm 2022.

Cùng với đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế trên địa bàn; qua đó, giúp các đối tượng từng bước tiếp cận với các chính sách BHXH tự nguyện, tạo tiền đề cho các năm sau người dân tự nguyện tham gia BHXH.

Hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện có hoàn cảnh khó khăn
Huyện Mê Linh hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh minh họa: BHXH thành phố Hà Nội)

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH trong năm 2022 phải đồng thời đáp ứng 2 điều kiện. Một là, người được hỗ trợ là đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo được UBND huyện công nhận tại Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và có nhu cầu hỗ trợ. Hai là, người đủ điều kiện thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, có hộ khẩu thường trú tại huyện Mê Linh và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định về BHXH.

Quy định về mức đóng BHXH tự nguyện, theo Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 134/2015/NĐ-CPngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định: “1. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập hàng tháng do người tham gia BHXH lựa chọn. Mức thu nhập hàng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng”. (Thời điểm hiện tại, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng. Mức đóng của 1 người hàng tháng: 1.500.000*22%= 330.000 đồng/ người/ tháng.)

Về mức hỗ trợ, ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/07/2022 của HĐND thành phố Hà Nội. Tổng mức hỗ trợ đối với hộ nghèo 60%, đối với hộ cận nghèo 50%.

Bên cạnh đó, các đối tượng sẽ được hỗ trợ thêm từ Quỹ Vì người nghèo: Quỹ Vì người nghèo huyện hỗ trợ thêm 30% đối với hộ nghèo; 40% đối với hộ cận nghèo, Quỹ Vì người nghèo các xã, thị trấn hỗ trợ thêm 10% đối với hộ nghèo, 10% đối với hộ cận nghèo.

Theo rà soát, toàn huyện Mê Linh có 1.203 người thuộc hộ nghèo và cận nghèo được hưởng hỗ trợ trong đợt này, với tổng kinh phí hỗ trợ từ quỹ Vì người nghèo của huyện Mê Linh và 18 xã, thị trấn thuộc huyện là 394.152.000 đồng.