Tín hiệu tích cực từ thị trường lao động, việc làm 9 tháng đầu năm 2022: Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đều giảm Lên phương án khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Với sự hỗ trợ của Tập đoàn P&G, doanh nghiệp tiên phong về thúc đẩy đa dạng, bình đẳng, hòa nhập tại Việt Nam, những năm qua, thông qua CARE quốc tế tại Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, qua 4 năm triển khai trên địa bàn 18 tỉnh tại Việt Nam, dự án “Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” đã hỗ trợ xây dựng và vận hành hơn 500 nhóm Tiết kiệm tín dụng tự quản với hơn 11.000 phụ nữ tham gia hoạt động huy động tiết kiệm và cho vay vốn quy mô nhỏ.

Mô hình Tiết kiệm tín dụng tự quản hỗ trợ hiệu quả phụ nữ và gia đình trong các hoạt động phát triển sinh kế, góp phần đảm bảo an ninh tài chính của hộ gia đình.

Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sinh kế
Dự án “Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn 18 tỉnh tại Việt Nam. (Ảnh: T.P)

Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, CARE đã hợp tác với P&G để triển khai dự án “Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” ở bốn tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Bắc Kạn). Thông qua hợp tác với P&G, CARE đã thành lập được 260 nhóm Cổ phần tài chính tự quản, trực tiếp giúp 5.196 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay và độc lập hơn về kinh tế. Nhiều thành viên của nhóm Tiết kiệm tín dụng thôn bản (VSLA) cho biết, họ có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn và đầu tư tốt hơn vào giáo dục cho con cái, sinh kế hộ gia đình và các hoạt động tạo ra thu nhập.

Trong giai đoạn thứ hai của dự án, từ tháng 12/2020 tới hết tháng 12/2021 đã thành lập được 287 nhóm VSLA với 4.185 thành viên phụ nữ tham gia; huy động 9,35 tỷ đồng tiết kiệm và cho 2.427 lượt thành viên được vay vốn để phát triển sinh kế. Trong nửa đầu năm 2022, có 269 nhóm với 4.058 thành viên phụ nữ tham gia hoạt động đã huy động được 5,62 tỷ đồng tiết kiệm và 1.416 lượt thành viên được vay vốn để phát triển sinh kế.

Bà Lê Thị Tuyết Mai (Giám đốc Truyền thông Công ty P&G Việt Nam), chia sẻ: “Dự án “Bứt phá” là một chương trình cộng đồng quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của công ty tại Việt Nam. Với cam kết luôn đồng hành cùng sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, trong nhiều năm qua, P&G không chỉ nỗ lực sáng tạo ra các sản phẩm tiêu dùng cao cấp và chất lượng nhằm cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng tốt đẹp hơn mỗi ngày, mà còn bền bỉ thực hiện nhiều chương trình nhằm thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ, xoá bỏ rào cản giới và thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2017 (Findex) cho thấy chỉ có 30% nam giới và 31% nữ giới trưởng thành ở Việt Nam được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức, đây một trong những tỷ lệ thấp ở Đông Á. Dựa trên các phân tích về giới do CARE thực hiện, phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận tài chính và chịu tác động tiêu cực từ bất bình đẳng giới, các chuẩn mực văn hóa truyền thống.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng với việc ra quyết định về tài chính và sản xuất nông nghiệp trong gia đình thì người chồng thường có tiếng nói quyết định về sinh kế và các khoản chi tiêu lớn. Điều đó cũng làm ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định và tham gia của phụ nữ ở cấp độ cộng đồng.

Mô hình TKTDTQ hỗ trợ hiệu quả phụ nữ và gia đình trong các hoạt động phát triển sinh kế, góp phần đảm bảo an ninh tài chính của hộ gia đình. (Ảnh: ĐVCC)
Nhóm VSLA góp phần thay đổi thói quen quản lý chi tiêu của chị em ở Quảng Trị. (Ảnh: ĐVCC)

Được CARE khởi sướng từ năm 1991 tại Nigeria và triển khai tại Việt nam từ năm 2010, đến nay, mô hình VSLA đã được giới thiệu triển và khai ở hơn 20 tỉnh/thành. Mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc ba Tự: Tự nguyện tham gia, Tự quản lý và Tự chịu trách nhiệm, thúc đẩy nguyên tắc công khai, minh bạch và bình đẳng đối với tất cả các thành viên.

Đánh giá về hoạt động của dự án trong thời gian qua, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Phạm Thị Hương Giang (Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế) cho biết: “Mô hình này rất phù hợp với điều kiện kinh tế và năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp cho chị em hình thành thói quen tiết kiệm, tự quản và cộng đồng hỗ trợ, giúp nhau trong những lúc khó khăn. Thông qua mô hình, Hội cũng đã triển khai các hoạt động truyền thông về các chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như các kiến thức cần thiết khác cho phụ nữ như tổ chức cuộc sống gia đình, tăng thu nhập, bình đẳng giới”.

Bà Lê Kim Dung (Giám đốc Quốc gia, Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam) khẳng định cam kết của tổ chức về quan hệ hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Mô hình VSLA được coi là xuất phát điểm để giúp thành viên các tổ nhóm gắn kết và tiếp cận với các hình thức dịch vụ tài chính khác và là một phần trong hệ sinh thái tài chính bao trùm, trong đó ai cũng có quyền tham gia và tiếp cận dịch vụ tài chính. Cách làm và đặc điểm của mô hình VSLA rất phù hợp với các mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tiến trình thực hiện dự án 8. CARE cam kết đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật với Trung ương Hội trong 5 năm tới để thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra”.